Стручен соработник м-р Еда Старова Тахир

Биографија

Основни податоци:

Дата на раѓање: 03.01.1993

Место на раѓање: Скопје, Р. Македонија

Образование:

2015 - Стекнат степен магистер на науки во антропологија и развој при Лондонската школа за економија и политички науки (London School of Economics and Political Science) во Лондон, на тема: Гези Парк како вид на спонтан развој: ре-имагинација на Турската јавност (Gezi Park as Spontaneous Development: Re-Imagining the Turkish Public)

2014 - Стекнат степен дипломиран етнолог и антрополог на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на тема:  Антропологија на динамиките на идентитети кај странци кои престојуваат во Република Македонија

Професионално и академско искуство: 

Од 09/2017 - Стручен соработник - Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Од 09/2016 - Професор по општествени науки во Меѓународни училишта НОВА во Скопје.

10/2016 - 08/2017 - Административен координатор во Меѓународни училишта НОВА во Скопје.

Престои

2012

Јагелонски Универзитет, Институт за етнологија и антропологија, студиски престој во рамките на програмата CEEPUS III во Краков, Полска.

Трудови и конф.

2012 

“We’ll have our usual”: tradition and modernity through the example of the Skopje teahouses, 10th Border Crossings Network Student Conference, Yeditepe University, Department of Anthropology and the Border Crossings Network, Istanbul Turkey

2013 

7th Konitsa International Summer School in Anthropology, Ethnography and Comparative Folklore of the Balkans, Border Crossings Network, Konitsa, Greece.

Др. активности

2015

Учество во проект “Anthropological ‘brain-gain’ fieлd-work: ethno-methodological research of the cultural heritage of the Debarsko-rekanski ethnographic region”, организиран од страна на Доминиум хуб и Институт за етнологија и антропологија.

© 2022. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.