Вовед во етнологија и антропологија

 Вовед во етнологија и антропологија

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 18 Јануари 2018 во 09:00
 • 26 Јануари 2018 во 09:00
 • 26 Јануари 2018 во 09:00
 • 06 Септември 2018 во 09:00
 • 27 Септември 2018 во 09:00
 • 25 Јануари 2019 во 09:00 Термин за 1 декада
 • 15 Февруари 2019 во 09:00 2 декада
 • 13 Јуни 2019 во 09:00
 • 10 Септември 2019 во 09:00

  Материјали

© 2019. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.