Вовед во етнологија и антропологија

 Вовед во етнологија и антропологија

  Предметот е вклучен во следните насоки:

  Професор


  Следни испити од овој предмет:

 • 18 Јануари 2018 во 09:00
 • 26 Јануари 2018 во 09:00
 • 26 Јануари 2018 во 09:00
 • 06 Септември 2018 во 09:00
 • 27 Септември 2018 во 09:00
 • 25 Јануари 2019 во 09:00 Термин за 1 декада
 • 15 Февруари 2019 во 09:00 2 декада
 • 13 Јуни 2019 во 09:00
 • 10 Септември 2019 во 09:00
 • 24 Јануари 2019 во 09:00
 • 24 Јануари 2020 во 09:00
 • 24 Јануари 2020 во 09:00
 • 14 Февруари 2020 во 09:00
 • 04 Септември 2020 во 10:00 Испитот ќе се одржи на далечина, со употреба на платформата Microsoft Teams. Секој од студентите, кандидати за испит ќе треба да се вклучи во својата училница.
 • 29 Јануари 2021 во 10:00 Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.
 • 05 Февруари 2021 во 10:00 Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.
 • 17 Јуни 2021 во 09:00 Испитен ден кај проф. д-р Љупчо С. Ристески. Испитот се полага со физичко присуство во училница 19 во просториите на ИЕА со почеток во 9.00 со почитување на протоколите за заштита од Ковид 19.
 • 25 Јуни 2021 во 09:00 Испитен ден кај проф. д-р Љупчо Ристески, училница 19 со почеток во 9.00 со физичко присуство.
 • 27 Август 2021 во 10:00

  Материјали

© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.