Вовед во етнологија и антропологија

 Вовед во етнологија и антропологија

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 18 јануари 2018 во 09:00
 • 26 јануари 2018 во 09:00
 • 26 јануари 2018 во 09:00
 • 06 септември 2018 во 09:00
 • 27 септември 2018 во 09:00
 • 25 јануари 2019 во 09:00 Термин за 1 декада
 • 15 февруари 2019 во 09:00 2 декада
 • 13 јуни 2019 во 09:00
 • 10 септември 2019 во 09:00
 • 24 јануари 2019 во 09:00
 • 24 јануари 2020 во 09:00
 • 24 јануари 2020 во 09:00
 • 14 февруари 2020 во 09:00
 • 04 септември 2020 во 10:00 Испитот ќе се одржи на далечина, со употреба на платформата Microsoft Teams. Секој од студентите, кандидати за испит ќе треба да се вклучи во својата училница.
 • 29 јануари 2021 во 10:00 Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.
 • 05 февруари 2021 во 10:00 Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.
 • 17 јуни 2021 во 09:00 Испитен ден кај проф. д-р Љупчо С. Ристески. Испитот се полага со физичко присуство во училница 19 во просториите на ИЕА со почеток во 9.00 со почитување на протоколите за заштита од Ковид 19.
 • 25 јуни 2021 во 09:00 Испитен ден кај проф. д-р Љупчо Ристески, училница 19 со почеток во 9.00 со физичко присуство.
 • 14 февруари 2024 во 10:00
 • 26 јануари 2024 во 10:00

  Материјали

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.