Slide background
Запознавање со културното наследство
Slide background
Теренски истражувања
Slide background
Музички настапи
Eтно клуб на отворено
Slide background
Гостувања на странски предавачи
Slide background
Едукативна музеолошка збирка
Slide background
Развивање креативни вештини
Slide background
Работилници
Slide background
Студентска дебата „Чамец за спасување“
Slide background
Настава по ЕКТС и мобилност за студентите
Slide background
Практична настава
Slide background
Истражување на традицијата
Slide background
Дружење

Мисија на Институтот за етнологија и антропологија

Институтот за етнологија и антропологија има за цел да образува кадри од областа на етнологијата и антропологијата. Исто така, тој се занимава со научно - истражувачка работа поврзана со општите интереси на човекот, општеството и културата. Студиите по етнологија и антропологија им овозможуваат на студентите да се стекнат со општи знаења од областа на етнологијата и антропологијата, но и да ги профилира истите во специјалистички насоки, зависно од нивните желби и општествените потреби.

Соопштенија

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.