Slide background
Практична настава
Slide background
Теренски истражувања
Slide background
Меѓународно призната диплома
Slide background
Настава по ЕКТС и мобилност за студентите
Slide background
Истражување на традицијата
Slide background
Дружење

Мисија на Институтот за етнологија и антропологија

Модерните истражувања од аспект на етнологијата и антропологијата имаат голема примена во целиот свет, независно од тоа дали станува збор за истражувања на традициските култури или современите текови. Акцентот на нашите студии е ставен на луѓето и заедниците кои живеат во Македонија, на Балканот, во Европа и во светот,
нивните специфичности во културата, како и начинот на организирањето во минатото и сега. Современите етнологија и антропологија станаа исклучително разновидни, со широк спектар на субдисциплини. Во таа насока, ориентацијата и фокусот се ставени на етничноста, идентитетот, религијата, културното наследство, политиката, економијата, миграциите, родот, комуникацијата и др. Сите тие на свој начин влијаат врз општествениот и економскиот развојот на државите. Од тие причини, главна цел на секоја земја е да ги развива своите капацитети во етнологијата и антропологијата.
Нашите заложби се факултетот, вработените и студентите да соработуваат, затоа што така се постигнуваат најдобрите резултати.

Прв академски час во академската 2018/2019 година

Се известуваат сите нови студенти на Институтот за етнологија и антропологија на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, дека првиот академски час за академската 2018/2019 година ќе се одржи на 01.10.2018 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот „Ордан Печијаре“ кој се наоѓа во горната зграда на Природно-математичкиот факултет во Скопје. На првиот академски час свечено обраќање ќе има деканот на Факултетот, проф. д-р Ицко Ѓоргоски.


© 2019. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.