Соопштенија

02 Јануари 2021

Известување за начинот и терминот на спроведување на Студентски избори 2020

Почитувани студенти,

Вe известуваме дека со оглед на состојбата со CoVid-19 и потребата за примена на мерки за справување со коронавирусот, собирите на студенти по Институти ќе се спроведат on-line, така што, тајното гласање за пријавените кандидати од соодветната студиска година со кое ќе се утврдат кандидатите за членови на Факултетското студентско собрание ќе се спроведе на 04.01.2021 година.

Сите студенти кои имаат право на глас (студентите кои уредно го запишале зимскиот семестар во учебната 2020/21 година), линк со гласачкото ливче ќе добијат преку iknow системот на 04.01.2021 година.

На изборите кои ќе се спроведат на ниво на Институти, секој студент има право на глас само за кандидатите за членови од неговата студиска програма и годината на студии во која студентот е запишан.

Гласањето за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на ниво на ПМФ ќе се спроведе на 11.01.2021 година, така што, сите студенти кои имаат право на глас (студентите кои уредно го запишале зимскиот семестар во учебната 2020/21 година), линк со гласачкото ливче ќе добијат преку iknow системот на 11.01.2021 година.

На изборите на ниво на ПМФ, сите студенти имаат право на глас за претседател на ФСС и право на глас за сите кандидати за членови на ФСС.

Одлуката за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на ПМФ е објавена на web страната на ПМФ, во која се содржани сите потребни информации околу изборите. 

 

Kомисија за спроведување на изборите за претседател и членови на факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет во Скопје

 


26 Декември 2020

Избори за Претседател и членови на Факултетско студентско собрание на ПМФ

Почитувани студенти,

Вe потсетуваме дека пријавувањето на кандидати за членови на факултетското студентско собрание е во тек.

Сите заинтересирани студенти, од сите три циклуси на студии, кои го имаат запишано зимскиот семестар во учебната 2020/2021 година, својата кандидатура може да ја испратат на официјалниот е-маил на Факултетот pmf@pmf.ukim.mk најдоцна со 30.12.2020 година.

Во пријавата, освен име и презиме, задолжително треба да се наведе бројот на индекс и студиската програма на која е запишан студентот.

Одлуката за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на ПМФ е објавена на web страната на ПМФ, во која се содржани сите потребни информации околу изборите.

Kомисија за спроведување на изборите за претседател и членови на факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет во Скопје

01 Јули 2020

КОНКУРС 2020/2021 ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ВТОР ЦИКЛУС - МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

Апликациите се поднесуваат во Архивата на Природно - математички факултет.


26 Јуни 2020

КОНКУРС 2020/2021 ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

На студиите по етнологија и антропологија на Природно - математичкиот факултет во Скопје, за академската 2020/2021 година  може да се запишат:

30 редовни студенти;

35 вонредни студенти;

30 редовни студенти со кофинансирање.


19 Мај 2020

Повик до студентите од Институтот за етнологија и антропологија за учество на Меѓународната студентска конференција на млади уметници и научници „СКУН“

13-14 октомври 2020, Технолошко-металуршки факултет, Скопје

Се повикуваат сите студенти на Институтот за етнологија и антропологија да земат активно учество на Меѓународната студентска конференција на младите уметници и научници СКУН, 13-14 октомври 2020 г. која ќе се одржи на Технолошкометалуршкиот факултет во Скопје.
СКУН е организирана од Факултетските студентски собранија на Природноматематичкиот факултет, Технолошко-металуршкиот факултет и Факултетот за ликовни уметности, а во соработка со Комисијата за наука на Универзитетското студентско собрание на УКИМ.
Студентите од сите циклуси на студии по етнологија и антропологија може да се пријават за учество со изработка на труд, како и од предлог-областите наведени во повикот.
Секој студент треба да има ментор-рецензент под чие раководство ќе го изработи трудот и истиот ќе биде одобрен за учество на СКУН.
Повеќе информации за поважни датуми на СКУН во официјалниот повик за трудови во делот за СКУН како документ 1, на линкот 
https://mailchi.mp/b09dcab6cea7/naucnikonferencii?fbclid=IwAR0yuwEYjZkg7SDC6RsnpZL1D4NPWL3sje8-qorjXU1FnRCeuoysB76zUU
Урнекот за изработка на трудовите може да се најде во делот за СКУН како документ 2, на истиот линк.
 
 
 
18.5.2020                                                                                 Факултетско студентско собрание
Скопје                                                                               на Природно-математички факултет, Скопје


07 Мај 2020

Јавна одбрана на докторска дисертација на м-р Виктор Трајановски, асс. на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ од Скопје

НА 12 МАЈ 2020 ГОДИНА СО ПОЧЕТОК ВО 12 ЧАСОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ЈАВНАТА ОДБРАНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА СО НАСЛОВ „ЕТНОЛОШКО И АНТРОПОЛОШКО ПРОУЧУВАЊЕ НА ДЕРВИШКИОТ РЕД БЕКТАШИ ВО МАКЕДОНИЈА - ДОКТРИНА И ПРАКСА“ ОД КАНДИДАТОТ М-Р ВИКТОР ТРАЈАНОВСКИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА, ПМФ, УКИМ НА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКА ПЛАТФОРМА НА СЛЕДНАВА АДРЕСА:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a82e84c83931b42bfa8c9ee7a573cfdd7%40thread.tacv2/conversations?groupId=e28179a6-f48b-4525-be61-a500a49c8631&tenantId=e97c9cac-a220-4766-a75e-05b1c55deea5
Кодот на училницата е: p411doj


21 Јануари 2020

Оглас

за едномесечно платено ангажирање на еден студент од ИЕА за работа во Архивот за етнолошки и антрополошки ресурси

Критериуми: студент на студиите по етнологија и антропологија на ИЕА во прв или во втор циклус;

Ангажман: 22 работни дена по 4 часа дневно (од 09 до 13 часот);

Надомест: 10.000 ден во нето износ.

Заинтересираните студенти да се пријават кај проф. д-р Љупчо Ристески или кај проф. д-р Даворин Трпески


20 Септември 2019

Конкурс за втор циклус (магистерски студии) по етнологија и антропологија

Академска 2019 / 2020 година

Конкурсот е отворен до крај на октомври 2019 година. За подетални информации обратете се кај проф. д-р Мирјана Мирчевска, раководител на магистерските студии по етнологија и антропологија.


21 Август 2019

ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ на 22.8.2019

Почитувани,

на 22. VIII 2019 год. (четврток), на градскиот плоштад „Македонија“ во Скопје, во периодот од 18 до 22 часот ќе се одржи манифестацијата Отворен ден на Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ во Скопје.

За таа цел, на плоштадот ќе бидат поставени две бини и 27 куќички. Настанот ќе биде збогатен со богата уметничка програма:

-          18,00 часот – програма на студентите на Факултетот за музичка уметност, проследена со видео презентација на единиците на УКИМ и со филмот подготвен по повод 70-годишнината на Универзитетот

-          19,00 часот - дефиле на учесниците на Меѓународниот студентски фолклорен фестивал и Етно - фестивал на солидарноста

-          20,00 часот – настап на фолклорните групи.

Сите заинтересирани ќе можат да добијат детални информации за студиите по етнологија и антропологија на Институтот за етнологија и антропологија. Исто така, во текот на целиот настан ќе биде овозможено on-line регистрирање на кандидатите заинтересирани за запишување  во I-know системот.

Повелете, посетете нѐ!

Со почит,

ИЕА


<< претходно | 1 | 2 |
© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.