Следни испити

03.02.2023  10:00

Визуелна антропологија

Кабинет 7 ИЕА

Политичка антропологија

Кабинет 7 ИЕА

Етнички заедници во Македонија

Кабинет 7 ИЕА

Антропологија на верски заедници

Кабинет 7

УНЕСКО и светско културно наследство

Кабинет 7

06.02.2023  10:00

Антропологија на пол и род

Сите предмети кај проф. Јакимовска, внесување потписи и оценки од колоквиуми.

07.02.2023  10:00

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска во кабинет бр. 1 на ИЕА

09.02.2023  09:00

Антропологија на популарна култура

ИЕА - слушална 17.

Етнологија и антропологија на Америка

ИЕА - слушална 17.

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

ИЕА - слушална 17.

Етнологија и антропологија на Македонија I

ИЕА - слушална 17.

10.02.2023  10:00

Вовед во етнологија и антропологија

Антропологија на религијата

Етнологија на Македонци - духовна култура

Историја на етнологијата во Македонија

14.02.2023  11:00

Социокултурна антропологија

Кабинет 1 или простории на ИЕА. Со физичко присуство.

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот важи за предметот ЕАТ2. Кабинет 1 или простории на ИЕА. Со физичко присуство.

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет 1 или простории на ИЕА. Со физичко присуство.

Економска антропологија

Кабинет 1 или простории на ИЕА. Со физичко присуство.

Етнологија на Азија

Кабинет 1 или простории на ИЕА. Со физичко присуство.

Етнологија на Кина

Кабинет 1 или простории на ИЕА. Со физичко присуство.

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет 1 или простории на ИЕА. Со физичко присуство.

Aнтропологија на сексуалност

Кабинет 1 или простории на ИЕА. Со физичко присуство.

Ангажирана антропологија

Кабинет 1 или простории на ИЕА. Со физичко присуство.

<< претходно | | следно >>
© 2023. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.