Следни испити

30.08.2022  10:00

Визуелна антропологија

Сите испити кај проф. Јакимовска, со физичко присуство и претходна најава.

30.08.2022  11:00

Етнолошки и антрополошки теории

Сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска со физичко присуство во кабинет бр. 1 во 11 часот.

16.09.2022  10:00

Антропологија на фолклор

Сите испити кај проф. Јакимовска, со физичко присуство и претходна најава.

16.09.2022  11:00

Етнолошки и антрополошки теории

Сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска со физичко присуство во кабинет бр. 1 во 11 часот.

<< претходно | | следно >>
© 2022. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.