Следни испити

21.01.2022  10:00

Вовед во методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

ВАЖНО: Испитот ќе се одржи онлајн на платформата Тимс со почеток во 10.00 часот. Објавено на 18.01.2022 г.

25.01.2022  11:00

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот се однесува на сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска. Студентите може да полагаат со физичко присуство или онлајн. Оние кои ќе одлучат да полагаат онлајн треба да се пријават најдоцна еден ден пред терминот.

26.01.2022  09:00

Етнолошка музеологија

ИЕА - слушална 17.

Теренска етнологија IV

ИЕА - слушална 17.

Етнологија и антропологија на Америка

ИЕА - слушална 17.

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

ИЕА - слушална 17.

31.01.2022  10:00

Етнолошки и антрополошки теории

Кабинет бро.1. Терминот важи за предметот ЕАТ2.

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет бр.1

Економска антропологија

Кабинет бр.1

Етнологија на Азија

Кабинет бр.1

Етнологија на Кина

Кабинет бр.1

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет бр.1

Aнтропологија на сексуалност

Кабинет бр.1

07.02.2022  11:00

Политичка антропологија

Етнички заедници во Македонија

08.02.2022  11:00

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот се однесува на сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска. Студентите може да полагаат со физичко присуство или онлајн. Оние кои ќе одлучат да полагаат онлајн треба да се пријават најдоцна еден ден пред терминот.

09.02.2022  09:00

Етнологија на Македонци - етнички процеси

ИЕА - слушална 17.

Политичка антропологија

ИЕА - слушална 17.

Антропологија на популарна култура

ИЕА - слушална 17.

Антропологија на културно наследство

ИЕА - слушална 17.

Етнологија и антропологија на Македонија I

ИЕА - слушална 17.

10.02.2022  11:00

Антропологија на пол и род

Сите предмети од зимски семестар (втора декада). Усно, со физичко присуство, со почитување на протоколите. Ве молам за претходна најава по мејл.

11.02.2022  10:00

Етнолошки и антрополошки теории

Кабинет бр.1. Терминот важи за предметот ЕАТ2.

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет бр.1

Економска антропологија

Кабинет бр.1

Етнологија на Македонци - духовна култура

Ден за испити во втора декада кај проф. д-р Љупчо С. Ристески. Се полага усно, со физичко пристуство и ззаштитни мерки против Ковид 19.

Етнологија на Азија

Кабинет бр.1

Етнологија на Кина

Кабинет бр.1

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет бр.1

Aнтропологија на сексуалност

Кабинет бр.1

<< претходно | | следно >>
© 2022. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.