Едукативни работилници за деца и младинци

g

Институтот за етнологија и антропологија нуди образовни работилници и проекти за деца и ученици од основните и средните училишта, секогаш соодветни на нивната возраст и интереси, а со цел негување и промоцијата на материјалното и нематеријалното етнолошко и антрополошко културно наследство на Македонија.

Во дел од јавните установи за деца во Скопје се организираат редовни, месечни работилници според содржините објавени подолу.

1. „Свирам да те натсвирам“ - работилница со изворни народни музички инструменти и инструменти од староградската музичка традиција;

2. „Пеам да те натпеам“ – работилница за народното и староградското пеење во Македонија;

3. „Облеката краси, облеката гнаси“ – работилница за народните носии во Македонија;

4. „Од клас до леб“ – работилница посветена на процесот на преработка на житните култури и изработки од жито; 

5. „Од руно до чорапи“ – работилница посветена на обработката на волната и изработки од волна;

6. „Една приказна, една сликовница“ – проект за создавање сликовница по адаптирана приказна;

 

more


© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.