Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


06.04.2021  10:00

Историска антропологија

Сите предмети, на Мајкрософт Тимс (со претходна најава на кандидатите)

Известување

05.02.2021  10:00

Вовед во етнологија и антропологија

Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.

Известување

05.02.2021  11:00

Етнологија на свет I

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Известување

Антропологија на етничност

Известување

Теренска етнологија III

Известување

05.02.2021  10:00

Антропологија на религијата

Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.

Известување

Етнологија на Македонци - духовна култура

Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.

Известување

05.02.2021  11:00

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Известување

Етнологија на Азија

Известување

Етнологија на Африка

Известување

05.02.2021  10:00

Духовна култура на балкански народи и етнички заедници

Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.

Известување

05.02.2021  11:00

Етнологија на Австралија и Океанија

Известување

Етнологија на Албанците во Македонија

Известување

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Известување

Историја на етнологијата во Македонија

Известување

Етнолошки и антрополошки теории I

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија III

Известување

Интерпретации за Балканот

Известување

04.02.2021  11:00

Социокултурна антропологија

Microsoft Teams

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот се однесува на предметот ЕАТ II. Microsoft Teams

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Microsoft Teams

Известување

Економска антропологија

Microsoft Teams

Известување

Етнологија на Азија

Microsoft Teams

Известување

Етнологија на Кина

Microsoft Teams

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Microsoft Teams

Известување

03.02.2021  09:00

Етнолошка музеологија

Microsoft Teams.

Известување

03.02.2021  11:00

Антропологија на пол и род

онлајн, Мајкрософт Тимс * се однесува на сите предмети

Известување

03.02.2021  09:00

Теренска етнологија IV

Microsoft Teams.

Известување

Етнологија и антропологија на Америка

Microsoft Teams.

Известување

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

Microsoft Teams.

Известување

29.01.2021  10:00

Вовед во етнологија и антропологија

Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.

Известување

Антропологија на религијата

Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.

Известување

Етнологија на Македонци - духовна култура

Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.

Известување

Духовна култура на балкански народи и етнички заедници

Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.

Известување

27.01.2021  11:00

Историска антропологија

онлајн, Мајкрософт Тимс * се однесува на сите предмети

Известување

26.01.2021  11:00

Социокултурна антропологија

Microsoft Teams

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот се однесува на предметот Етнолошки и антрополошки теории II.Microsoft Teams

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Microsoft Teams

Известување

Економска антропологија

Microsoft Teams

Известување

Етнологија на Азија

Microsoft Teams

Известување

Етнологија на Кина

Microsoft Teams

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Microsoft Teams

Известување

25.01.2021  11:00

Етнологија на свет I

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Известување

Антропологија на етничност

Известување

Теренска етнологија III

Известување

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Известување

Етнологија на Азија

Известување

Етнологија на Африка

Известување

Етнологија на Австралија и Океанија

Известување

Етнологија на Албанците во Македонија

Известување

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Известување

Историја на етнологијата во Македонија

Известување

Етнолошки и антрополошки теории I

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија III

Известување

Интерпретации за Балканот

Известување

21.01.2021  09:00

Етнологија на Македонци - етнички процеси

Microsoft Teams.

Известување

Политичка антропологија

Microsoft Teams.

Известување

Антропологија на популарна култура

Microsoft Teams.

Известување

Антропологија на културно наследство

Microsoft Teams

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија I

Microsoft Teams.

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.