Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


03.02.2023  10:00

Визуелна антропологија

Кабинет 7 ИЕА

Известување

Политичка антропологија

Кабинет 7 ИЕА

Известување

Етнички заедници во Македонија

Кабинет 7 ИЕА

Известување

Антропологија на верски заедници

Кабинет 7

Известување

УНЕСКО и светско културно наследство

Кабинет 7

Известување

31.01.2023  11:00

Социокултурна антропологија

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Кабинет1. Терминот важи за предметот ЕАТ2. Со физичко присуство.

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет1 или простории на ИЕА.Со физичко присуство.

Известување

Економска антропологија

Кабинет 1 или простории на ИЕА. Со физичко присуство.

Известување

Етнологија на Азија

Кабинет 1 или простории на ИЕА. Со физичко присуство.

Известување

Етнологија на Кина

Кабинет 1 или простории на ИЕА. Со физичко присуство.

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет 1 или простории на ИЕА. Со физичко присуство.

Известување

Aнтропологија на сексуалност

Кабинет 1 или простории на ИЕА. Со физичко присуство.

Известување

Ангажирана антропологија

Кабинет 1 или простории на ИЕА. Со физичко присуство.

Известување

27.01.2023  10:00

Вовед во етнологија и антропологија

Известување

Антропологија на религијата

Известување

Народна религија и митологија на Македонците

Известување

25.01.2023  10:00

Историска антропологија

Сите предмети кај проф. Јакимовска, како и внесување потписи и оценки од колоквиуми.

Известување

24.01.2023  09:00

Етнолошка музеологија

ИЕА - слушална 17.

Известување

Етнологија на Македонци - етнички процеси

ИЕА - слушална 17.

Известување

Теренска етнологија IV

ИЕА - слушална 17.

Известување

Антропологија на културно наследство

ИЕА - слушална 17.

Известување

23.01.2023  10:00

Визуелна антропологија

Кабинет 7 ИЕА

Известување

Политичка антропологија

Кабинет 7 ИЕА

Известување

Етнички заедници во Македонија

Кабинет 7 ИЕА

Известување

Антропологија на верски заедници

Кабинет 7

Известување

УНЕСКО и светско културно наследство

Кабинет 7

Известување

17.01.2023  11:00

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска во кабинет бр. 1 на ИЕА

Известување

16.09.2022  10:00

Антропологија на фолклор

Сите испити кај проф. Јакимовска, со физичко присуство и претходна најава.

Известување

16.09.2022  11:00

Етнолошки и антрополошки теории

Сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска со физичко присуство во кабинет бр. 1 во 11 часот.

Известување

15.09.2022  10:00

Социокултурна антропологија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Економска антропологија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија на Азија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија на Кина

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Aнтропологија на сексуалност

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2023. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.