Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


28.06.2022  10:00

Социокултурна антропологија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот важи за ЕАТ2. Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Економска антропологија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Етнологија на Азија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Етнологија на Кина

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Aнтропологија на сексуалност

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

24.06.2022  10:00

Вовед во методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Испитен ден кај проф. д-р Љупчо С. Ристески (втора декада). Се полагаат сите испити со физичко присуство.

Известување

Етнологија на Македонци - духовна култура

Иситен ден кај проф. д-р Љупчо С. Ристески (втора декада). Се полагаат сите испити со физичко присуство.

Известување

22.06.2022  09:00

Етнолошка музеологија

ИЕА - слушална 17.

Известување

22.06.2022  10:00

Политичка антропологија

Известување

22.06.2022  09:00

Теренска етнологија IV

ИЕА - слушална 17.

Известување

Етнологија и антропологија на Америка

ИЕА - слушална 17.

Известување

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

ИЕА - слушална 17.

Известување

22.06.2022  10:00

Етнографија и теренско истражување II

Известување

Етнографија и теренско истражување III

Известување

Aнтропологија на ислам и христијанство

Известување

Етнички заедници во Македонија

Испитите се полагаат со физичко присуство.

Известување

20.06.2022  11:00

Етнолошки и антрополошки теории

Известување

Теренска етнологија III

Известување

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Известување

Етнологија на Азија

Известување

Етнологија на Африка

Известување

Етнологија на Австралија и Океанија

Известување

Етнологија на Албанците во Македонија

Известување

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Известување

Историја на етнологијата во Македонија

Известување

Етнолошки и антрополошки теории I

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија III

Известување

Интерпретации за Балканот

Известување

17.06.2022  10:00

Визуелна антропологија

Сите испити кај проф. Јакимовска.

Известување

09.06.2022  11:00

Етнолошки и антрополошки теории

Известување

Теренска етнологија III

Известување

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Известување

Етнологија на Азија

Известување

Етнологија на Африка

Известување

Етнологија на Австралија и Океанија

Известување

Етнологија на Албанците во Македонија

Известување

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Известување

Историја на етнологијата во Македонија

Известување

Етнолошки и антрополошки теории I

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија III

Известување

Интерпретации за Балканот

Известување

08.06.2022  09:00

Етнологија на Македонци - етнички процеси

ИЕА - слушална 17.

Известување

Антропологија на популарна култура

ИЕА - слушална 17.

Известување

Антропологија на културно наследство

ИЕА - слушална 17.

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија I

ИЕА - слушална 17.

Известување

07.06.2022  10:00

Социокултурна антропологија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот важи за ЕАТ2. Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Економска антропологија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Етнологија на Азија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Етнологија на Кина

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Aнтропологија на сексуалност

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

06.06.2022  10:00

Политичка антропологија

Известување

Етнографија и теренско истражување II

Известување

Етнографија и теренско истражување III

Известување

Aнтропологија на ислам и христијанство

Известување

Етнички заедници во Македонија

Испитите се полагаат со физичко присуство.

Известување

03.06.2022  10:00

Вовед во методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Испитен ден кај проф. д-р Љупчо С. Ристески (прва декада). Се полагаат сите испити со физичко присуство.

Известување

Антропологија на фолклор

Сите испити кај проф. Јакимовска, со физичко присуство. Ве молам за претходна најава по мејл.

Известување

Етнологија на Македонци - духовна култура

Испитен ден кај проф. д-р Љупчо С. Ристески. Се полагаат сите испити со физичко присуство.

Известување

25.05.2022  09:00

Теренска етнологија IV

II колоквиум. ИЕА - слушална 17.

Известување

23.05.2022  09:00

Етнологија и антропологија на Македонија I

II колоквиум. ИЕА - слушална 17.

Известување

13.04.2022  09:00

Етнолошка музеологија

Априлска испитна сесија. ИЕА - слушална 17.

Известување

Антропологија на популарна култура

Априлска испитна сесија. ИЕА - слушална 17.

Известување

11.04.2022  09:00

Етнологија на Македонци - етнички процеси

Априлска испитна сесија. ИЕА - слушална 17.

Известување

Политичка антропологија

Априлска испитна сесија. ИЕА - слушална 17.

Известување

Антропологија на културно наследство

Априлска испитна сесија. ИЕА - слушална 17.

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2022. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.