Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


30.06.2021  09:00

Етнолошка музеологија

ИЕА - слушална 18.

Известување

Теренска етнологија IV

ИЕА - слушална 18.

Известување

Етнологија и антропологија на Америка

ИЕА - слушална 18.

Известување

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

ИЕА - слушална 18.

Известување

29.06.2021  11:00

Социокултурна антропологија

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Се однесува на предметот Етнолошки и антрополошки теории II Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Економска антропологија

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Етнологија на Азија

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Етнологија на Кина

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Aнтропологија на сексуалност

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

28.06.2021  11:00

Етнологија на свет I

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Известување

Антропологија на етничност

Известување

Теренска етнологија III

Известување

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Известување

Етнологија на Азија

Известување

Етнологија на Африка

Известување

Етнологија на Австралија и Океанија

Известување

Етнологија на Албанците во Македонија

Известување

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Известување

Историја на етнологијата во Македонија

Известување

Етнолошки и антрополошки теории I

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија III

Известување

Интерпретации за Балканот

Известување

25.06.2021  09:00

Вовед во етнологија и антропологија

Испитен ден кај проф. д-р Љупчо Ристески, училница 19 со почеток во 9.00 со физичко присуство.

Известување

Етнологија на Македонци - духовна култура

Известување

Духовна култура на балкански народи и етнички заедници

Известување

Известување

23.06.2021  09:00

Етнологија на Македонци - етнички процеси

ИЕА - слушална 18.

Известување

Политичка антропологија

ИЕА - слушална 18.

Известување

Антропологија на популарна култура

ИЕА - слушална 18.

Известување

Антропологија на културно наследство

ИЕА - слушална 18.

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија I

ИЕА - слушална 18.

Известување

22.06.2021  11:00

Антропологија на фолклор

Сите предмети кај проф. Јакимовска, со претходна најава на мејл (онлајн полагање)

Известување

17.06.2021  09:00

Вовед во етнологија и антропологија

Испитен ден кај проф. д-р Љупчо С. Ристески. Испитот се полага со физичко присуство во училница 19 во просториите на ИЕА со почеток во 9.00 со почитување на протоколите за заштита од Ковид 19.

Известување

Теренска етнологија II

Известување

Антропологија на религијата

Известување

Етнологија на Македонци - духовна култура

Известување

16.06.2021  09:00

Етнолошка музеологија

ИЕА - слушална 18.

Известување

Теренска етнологија IV

ИЕА - слушална 18.

Известување

Етнологија и антропологија на Америка

ИЕА - слушална 18.

Известување

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

ИЕА - слушална 18.

Известување

15.06.2021  11:00

Социокултурна антропологија

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Се однесува на предметот Етнолошки и антрополошки теории II Кабинет бр.1 или слушална бр.18.

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет бр.1 или слушална бр.18.

Известување

Економска антропологија

Кабинет бр.1 или слушална бр.18.

Известување

Етнологија на Азија

Кабинет бр.1 или слушална бр.18.

Известување

Етнологија на Кина

Кабинет бр.1 или слушална бр.18.

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет бр.1 или слушална бр.18.

Известување

Aнтропологија на сексуалност

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

14.06.2021  11:00

Етнологија на свет I

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Известување

Антропологија на етничност

Известување

Теренска етнологија III

Известување

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Известување

Етнологија на Азија

Известување

Етнологија на Африка

Известување

Етнологија на Австралија и Океанија

Известување

Етнологија на Албанците во Македонија

Известување

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Известување

Историја на етнологијата во Македонија

Известување

Етнолошки и антрополошки теории I

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија III

Известување

Интерпретации за Балканот

Известување

09.06.2021  09:00

Етнологија на Македонци - етнички процеси

ИЕА - слушална 18.

Известување

Политичка антропологија

ИЕА - слушална 18.

Известување

Антропологија на популарна култура

ИЕА - слушална 18.

Известување

Антропологија на културно наследство

ИЕА - слушална 18.

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија I

ИЕА - слушална 18.

Известување

08.06.2021  11:00

Антропологија на фолклор

Сите предмети кај проф. Јакимовска, со претходна најава на мејл (онлајн полагање)

Известување

06.04.2021  10:00

Историска антропологија

Сите предмети, на Мајкрософт Тимс (со претходна најава на кандидатите)

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.