Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


14.02.2020  09:00

Вовед во етнологија и антропологија

Известување

14.02.2020  10:00

Социокултурна антропологија

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Известување

Економска антропологија

Известување

14.02.2020  09:00

Антропологија на религијата

Известување

14.02.2020  10:00

Етнологија на Кина

Известување

14.02.2020  09:00

Духовна култура на балкански народи и етнички заедници

Известување

14.02.2020  10:00

Етнологија на Власите во Македонија

Известување

12.02.2020  11:00

Историска антропологија

Сите предмети, втора декада

Известување

11.02.2020  09:00

Етнологија на Македонци - етнички процеси

Известување

Политичка антропологија

Известување

Антропологија на популарна култура

Известување

07.02.2020  10:00

Етнологија на свет I

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Известување

Антропологија на етничност

Известување

Теренска етнологија III

Известување

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Известување

Етнологија на Азија

Известување

Етнологија на Африка

Известување

Етнологија на Австралија и Океанија

Известување

Етнологија на Албанците во Македонија

Известување

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Известување

Историја на етнологијата во Македонија

Известување

29.01.2020  10:00

Социокултурна антропологија

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Известување

Економска антропологија

Известување

Етнологија на Кина

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Известување

28.01.2020  09:00

Етнолошка музеологија

Известување

Теренска етнологија IV

Известување

Антропологија на културно наследство

Известување

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

Известување

27.01.2020  11:00

Историска антропологија

Сите предмети, прва декада

Известување

24.01.2020  09:00

Вовед во етнологија и антропологија

Известување

Известување

Духовна култура на балкански народи и етнички заедници

Известување

17.01.2020  10:00

Етнологија на свет I

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Известување

Антропологија на етничност

Известување

Теренска етнологија III

Известување

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Известување

Етнологија на Азија

Известување

Етнологија на Африка

Известување

Етнологија на Австралија и Океанија

Известување

Етнологија на Албанците во Македонија

Известување

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Известување

Историја на етнологијата во Македонија

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2020. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.