Реализација на пракса

Институции со кои Институтот за етнологија и антропологија има склучено договори за реализација на практична настава за студентите

Притисни на линкот и преземи ја листата

Листа на институции на кои студентите можат да обават пракса.pdf© 2018. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.