Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


16.09.2022  11:00

Етнолошки и антрополошки теории

Сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска со физичко присуство во кабинет бр. 1 во 11 часот.

Известување

16.09.2022  10:00

Антропологија на фолклор

Сите испити кај проф. Јакимовска, со физичко присуство и претходна најава.

Известување

Политичка антропологија

Известување

Етнографија и теренско истражување II

Известување

Етнографија и теренско истражување III

Известување

Aнтропологија на ислам и христијанство

Известување

Етнички заедници во Македонија

Испитите се полагаат со физичко присуство.

Известување

15.09.2022  10:00

Социокултурна антропологија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Економска антропологија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија на Азија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија на Кина

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Aнтропологија на сексуалност

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

12.09.2022  10:00

Вовед во методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Известување

Антропологија на религијата

Известување

Народна религија и митологија на Македонците

Известување

06.09.2022  10:00

Политичка антропологија

Известување

Етнографија и теренско истражување II

Известување

Етнографија и теренско истражување III

Известување

Aнтропологија на ислам и христијанство

Известување

Етнички заедници во Македонија

Испитите се полагаат со физичко присуство.

Известување

06.09.2022  09:00

Етнологија на Македонци - етнички процеси

ИЕА - слушална 17.

Известување

Антропологија на популарна култура

ИЕА - слушална 17.

Известување

Антропологија на културно наследство

ИЕА - слушална 17.

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија I

ИЕА - слушална 17.

Известување

02.09.2022  10:00

Вовед во методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Известување

Антропологија на религијата

Известување

Етнологија на Македонци - духовна култура

Известување

31.08.2022  10:00

Социокултурна антропологија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или во простории на ИЕА.

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот се однесува на ЕАТ2. Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Економска антропологија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Известување

Етнологија на Азија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија на Кина

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Aнтропологија на сексуалност

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

30.08.2022  11:00

Етнолошки и антрополошки теории

Сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска со физичко присуство во кабинет бр. 1 во 11 часот.

Известување

30.08.2022  10:00

Визуелна антропологија

Сите испити кај проф. Јакимовска, со физичко присуство и претходна најава.

Известување

23.08.2022  09:00

Етнолошка музеологија

ИЕА - слушална 17.

Известување

Теренска етнологија IV

ИЕА - слушална 17.

Известување

Етнологија и антропологија на Америка

ИЕА - слушална 17.

Известување

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

ИЕА - слушална 17.

Известување

28.06.2022  10:00

Социокултурна антропологија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот важи за ЕАТ2. Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Економска антропологија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Етнологија на Азија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Етнологија на Кина

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

Aнтропологија на сексуалност

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2022. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.