Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


14.06.2024  10:00

Вовед во методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Известување

Антропологија на религијата

Известување

Етнологија на Македонци - духовна култура

Известување

Историја на етнологијата во Македонија

Известување

14.06.2024  09:00

Урбана етнологија и антропологија

Сите испити кај проф. Мирјана Мирчевска

Известување

10.06.2024  10:00

Визуелна антропологија

Сите испити кај проф. Виктор Трајановски

Известување

05.06.2024  09:00

Етнолошка музеологија

ИЕА - слушална 17.

Известување

Етнологија на Македонци - етнички процеси

ИЕА - слушална 17.

Известување

Теренска етнологија IV

ИЕА - слушална 17.

Известување

Антропологија на популарна култура

ИЕА - слушална 17.

Известување

Антропологија на културно наследство

ИЕА - слушална 17.

Известување

Етнологија и антропологија на Америка

ИЕА - слушална 17.

Известување

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

ИЕА - слушална 17.

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија I

ИЕА - слушална 17.

Известување

Маркетинг на културно наследство

ИЕА - слушална бр. 17.

Известување

04.06.2024  10:00

Антропологија на фолклор

Сите предмети кај проф. Јакимовска

Известување

03.06.2024  10:00

Антропологија на етничност

Сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска

Известување

14.02.2024  10:00

Вовед во етнологија и антропологија

Известување

Социокултурна антропологија

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот важи за ЕАТ2

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Известување

Економска антропологија

Известување

Етнологија на Азија

Известување

Aнтропологија на сексуалност

Известување

Ангажирана антропологија

Известување

07.02.2024  11:00

Историска антропологија

Сите испити кај проф. Јакимовска (+потписи и оценки од колоквиуми)

Известување

Антропологија на етничност

Сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска

Известување

31.01.2024  10:00

Социокултурна антропологија

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот важи за ЕАТ2

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Известување

Економска антропологија

Известување

Етнологија на Азија

Известување

Aнтропологија на сексуалност

Известување

Ангажирана антропологија

Известување

26.01.2024  10:00

Вовед во етнологија и антропологија

Известување

24.01.2024  11:00

Историска антропологија

Сите испити кај проф. Јакимовска (+потписи и резултати од колоквиуми) Во случај на измена ќе следи навремено известување

Известување

17.01.2024  11:00

Антропологија на етничност

Сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.