Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


15.09.2023  11:00

Eтнографско пишување

Сите испити кај проф. Јакимовска (презакажано од 12.09)

Известување

15.09.2023  10:00

Социокултурна антропологија

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот важи за предметот ЕАТ2

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Известување

Економска антропологија

Известување

Етнологија на Азија

Известување

Етнологија на Кина

Известување

Aнтропологија на сексуалност

Известување

Ангажирана антропологија

Известување

15.09.2023  09:00

Етнолошка музеологија

ИЕА - слушална 17.

Известување

Етнологија на Македонци - етнички процеси

ИЕА - слушална 17.

Известување

Теренска етнологија IV

ИЕА - слушална 17.

Известување

Антропологија на популарна култура

Известување

Антропологија на културно наследство

ИЕА - слушална 17.

Известување

Етнологија и антропологија на Америка

ИЕА - слушална 17.

Известување

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

ИЕА - слушална 17.

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија I

ИЕА - слушална 17.

Известување

13.09.2023  10:00

Визуелна антропологија

Сите испити кај проф. Виктор Трајановски

Известување

12.09.2023  10:00

Вовед во етнологија и антропологија

Известување

Антропологија на религијата

Известување

Етнологија на Македонци - духовна култура

Известување

Историја на етнологијата во Македонија

Известување

11.09.2023  10:00

Антропологија на етничност

Сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска на овој термин.

Известување

04.09.2023  09:00

Етнолошка музеологија

ИЕА - слушална 17.

Известување

Етнологија на Македонци - етнички процеси

ИЕА - слушална 17.

Известување

Теренска етнологија IV

ИЕА - слушална 17.

Известување

Антропологија на популарна култура

ИЕА - слушална 17.

Известување

Антропологија на културно наследство

ИЕА - слушална 17.

Известување

Етнологија и антропологија на Америка

ИЕА - слушална 17.

Известување

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

ИЕА - слушална 17.

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија I

ИЕА - слушална 17.

Известување

01.09.2023  10:00

Визуелна антропологија

Сите испити кај проф. Виктор Трајановски

Известување

31.08.2023  10:00

Социокултурна антропологија

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот важи за предметот ЕАТ2.

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Известување

Економска антропологија

Известување

Етнологија на Азија

Известување

Етнологија на Кина

Известување

Aнтропологија на сексуалност

Известување

Ангажирана антропологија

Известување

29.08.2023  11:00

Антропологија на фолклор

Сите испити кај проф. Јакимовска.

Известување

Антропологија на етничност

Сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска на овој термин.

Известување

29.08.2023  10:00

Вовед во етнологија и антропологија

Известување

Антропологија на религијата

Известување

Етнологија на Македонци - духовна култура

Известување

Историја на етнологијата во Македонија

Известување

04.07.2023  09:00

Социокултурна антропологија

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот се однесува на предметот ЕАТII.

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Известување

Економска антропологија

Известување

Етнологија на Азија

Известување

Етнологија на Кина

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Известување

Aнтропологија на сексуалност

Известување

Ангажирана антропологија

Известување

27.06.2023  11:00

Антропологија на етничност

Сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска

Известување

20.06.2023  09:00

Социокултурна антропологија

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот се однесува на предметот ЕАТII.

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Известување

Економска антропологија

Известување

Етнологија на Азија

Известување

Етнологија на Кина

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Известување

Aнтропологија на сексуалност

Известување

Ангажирана антропологија

Известување

16.06.2023  10:00

Eтнографско пишување

Сите испити кај проф. Јакимовска (плус внесување потписи и оценки од колоквиуми)

Известување

13.06.2023  11:00

Антропологија на етничност

Сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска.

Известување

06.06.2023  10:00

Антропологија на фолклор

Сите испити кај проф. Јакимовска (плус внесување потписи и оценки од колоквиуми)

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2023. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.