Соопштенија

08 јуни 2022

(При)сеќавањето ги крепи спомените: омаж за петмина македонски етнолози

На 9 јуни (четврток) во 12 часот во просториите на Институтот за етнологија и антропологија ќе се одржи омаж за македонските етнолози Бранислав Русиќ, Вера Кличкова, Нијази Лиманоски, Ѓорѓи Здравев и Љупчо Неделков, а по повод годишнините од нивното раѓање или смрт.
Оваа година се навршија 110 години од раѓањето на проф. д-р Бранислав Русиќ, основоположникот на современата македонска етнологија. Лани, во текот на пандемијата на Ковид 19 што направи вакуум во сеќавањата и одбележувањата на значајни годишнини, се навршија 110 години од раѓањето на Вера Кличкова, бардот на македонската етнологија и етнолошка музеологија, пионерот на македонската визуелна етнологија и првата децениска директорка на Етнолошкиот Музеј на Македонија.

Во истата таа 2021 година, се наполнија 80 години од раѓањето на професорите Ѓорѓи Здравев, големиот познавач на естетиката и етнолошките вредности на народното текстилно творештво, и Нијази Лиманоски, истражувачот и посветениот општествен деец во сферата на етничките процеси во Македонија. Оваа година се навршуваат 10 години од прераната смрт на нашиот колега Љупчо Неделков, истражувач на народната култура и обредност на Македонците, Власите и Саракачаните.

Сеќавањето и заборавот нè дефинираат и како луѓе и како колектив. Избирајќи што ќе памтиме, а што ќе заборавиме го создаваме општественото сеќавање, ја создаваме традицијата на којашто толку многу се повикуваме. Во традициската култура спомените за умрените се споделуваат, обновуваат и зајакнуваат на одредени денови, големи празници, какви што се задушница и Дуовден. Токму поради таа симболика, омажот се одржува спроти овие празници, како (при)сеќавање на претходниците и колегите во нашите дисциплини.


26 мај 2022

 Летна пракса во Пивара Скопје

Coke Summership летна пракса во Пивара Скопје им нуди на студентите интензивна и детално осмислена програма која дава можност за стекнување нови знаења и искуства, развој на компетенции, градење на нови вештини и секако работа во реална средина, на реални проекти со поддршка од ментор вработен во Пивара Скопје за секој од учесниците.

Станува збор за програма наменета за сите студенти кои се во завршна година од своите додипломски студии, или пак за студенти кои се на магистарски студии на било кој Универзитет во земјата.

Летната пракса ќе се одвива во текот на месец јули, а аплицирањето за истата е веќе започнато и трае сè до 31 мај 2022 година.

Повеќе детали и можност за аплицирање за Coke Summership може да се погледнат на следниов линк


11 мај 2022

Соопштение за ВТОРА (јунска) испитна сесија во учебната 2021/2022 година

Се известуваат редовните и вонредните студенти  на  Природно-мате­ма­­­тич­ки­­от факултет во Скопје, дека ВТОРАТА (летна) испитна сесија во уч. 2021/2022 година  ќе се одвива во две декади и тоа:

Втора испитна сесија   30 мај 2022 – 1 јули 2022     (две декади)

  • 10.06.2021 година е неработен ден, Духовден (петок пред Духовден)

Термините ги објавуваат институтите при факул­тетот. При правењето на распоредот треба да се внимава помеѓу двата термини, да има минимум 10 дена.(согласно  чл. 45, од од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус (додипломски студии) и  втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „ Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр.417, од 29 јануари 2019 ).

Студентите во втората испитна сесија, можат да полагаат испити, од предмети слушани во  зимскиот и во летниот семестар во уч.2021/2021 година.

Студентите за да можат да пријават испит, треба да им е  уредно   запишан и заверен летниот семестар во учебната 2021/2022 година, како и да имаат уредно добиено електронски  потпис.

НАПОМЕНА Само вонредните студенти  и редовните студенти, кои се префрлени по нова студиска програма, при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават уплатница за уплатени 200,00 денари за испит, уплатени на жиро-сметката на ПМФ.

сите уплати се вршат на образец ПП50:

- назив и седиште на примач                                      ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                     НБРМ

- трансакциска сметка                                                 100000000063095

- сметка на буџетски корисник на ПМФ                      1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                         723013 - 41 – 2

 

ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ

Втората испитна сесија во уч.2021/2022 година, во i-know системот www.iknow.ukim.edu.mk,, е внесена како 2022 (Летна) Втора испитна сесија

 и електронското пријавување на испитите, ќе се одвива од 16.05.2022 до 27.05.2021 година,  и е задолжително за сите студенти на ПМФ.

Доколку, студентот не ги извршил обврските пропишани со студиската програма од одредена предметна програма и не добил потпис, не може да пристапи на испит (согласно  чл. 39, од од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус (додипломски студии) и  втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „ Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр.417, од 29 јануари 2019 ). 

Студентот  покрај задолжителното електронско пријавување на испитот, на денот на полагање на испитот треба да носи со себе, индекс и пријава за испит (хартија) ако испитот се спроведува со физичко присуство.

Доколку испитот се спроведува „on line“/ електронски,  пријавата за испит (хартија), студентот, дополнително ќе ја достави во термин, кој ќе биде објавен од  предметниот наставник.

Официјалниот распоред на испитите по денови, начинот на реализирање, просториите во кои ќе се одвиваат истите,  ќе биде  објавен на веб страниците на институтите на ПМФ.

Доколку имате проблеми поврзани со студиската програма (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс и студиска програма на следнава електронска адреса

 ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk;

За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.), во пораката задолжително да се напише опис на проблемот, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

- stefan@pmf.ukim.mk

Кратко упатство: поле "пријави" студентот треба да прати електронска пријава за испит за некој од запишаните предмети. На оваа страница се евидентираат сите испратени пријави од студентот за полагање на одредени предмети. Пријавувањето на предметите за полагање е овозможено само во период означен од студентската служба. Во табела се прикажуваат сите предмети кои сте ги слушале и можете да ги пријавите. Предметите кои сакате да ги пријавите ги чекиравте во полето од последната колона и од паѓачкото мени со понудени професори го избирате оној кај кој сте го слушале предметот. Со кликање на копчето “пријави” одбраните предмети се пријавуваат за следната сесија. Подоле во табела се прикажуваат сите пријавени предмети за следниот семестар.

11.05.2022 година                                                                       од Деканатот, 


26 април 2022

Отворање на Етно клуб на отворено

 

Место за дружба, предавања, работилници промоции. Во паркот пред долната зграда на ПМФ, во близина на Ботаничката градина, помеѓу зеленилото и верверичките. Креиран исклучиво со донации од поединци, резултат на долгогодишна потреба и желба за ваков простор за вработените и студентите.

На свеченото отворање концерт на бендот „The Rolling Etnos“ составен од студенти по етнологија и антропологија и нивни пријатели, како и специјални гости. На програмата се песни посветени на природата, љубовта, птиците. 

ФБ настан

 


31 јануари 2022

Соопштение за заверка на зимски и упис на летен семестар 2021-22 година

За потребните чекори и обрасци кликнете на пдф документот.
За студентски водич за упис на летен семестар 2021-22 кликнете на сликата за зголемување. 


24 јануари 2022

#НашитеСветови
ИНСТАГРАМ ПРЕДИЗВИК ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

РЕЗУЛТАТИ ОД КОНКУРСОТ ТУКА

По повод 17.2, Меѓународниот ден на антропологијата, Институтот за ентологија и антропологија при ПМФ, УКИМ ве повикува да учествувате во Инстаграм натпревар за најдобра фотографија на тема #НашитеСветови. 

Како изгледа секојдневието на вашата генерација и на луѓето кои ве опкружуваат? Регистрирајте моменти на солидарност и пријателство, но и на нешта кои заслужуваат критика.

Фотографиите, со ваше име и презиме, училиште и клас испраќајте ги на iea@pmf.ukim.mk најдоцна до 15 февруари.

Трите најдобри фотографии ќе добијат награди:
- Друштвена игра „Катан“ (ново издание на македонски) од Гоблин Друштвени Игри во вредност од 2.500 денари
- Вредносен ваучер од Literatura.mk во вредност од 2.000 денари 
- Занаетчиска ракотворба, подарок од социјалното претпријатие ESNAF \ ЕСНАФ во вредност од 1.000 денари

Сите дела кои ќе го поминат првиот избор ќе бидат објавувани на Инстаграм профилот на Институтот @etnoantropo.

* Правила: Фотографиите треба да бидат лично дело, не преземени од интернет. Тие не смеат да содржат навредливи содржини или да промовираат услуги или производи. Истите треба да бидат во формат погоден за објавување на Инстаграм.


22 декември 2021

 Соопштение за прва испитна сесија во учебната 2021/22 година

СЕ ИЗВЕСТУВААТ РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ  НА  ПРИРОДНО-МАТЕ­МА­­­ТИЧ­КИ­­ОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ДЕКА ПРВАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА  ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД:

17 јануари 2022 – 11 февруари  2022 (две декади) 

  • 19.01.2022 г. е неработен ден, Богојавленије-Водици (православна вероисповед),
  • 27.01.2022  г. е неработен ден, Свети Сава (српската заедница) 

ТЕРМИНИТЕ ги објавуваат институтите при факул­тетот.

ПРИ ПРАВЕЊЕТО НА РАСПОРЕДОТ ТРЕБА ДА СЕ ВНИМАВА ПОМЕЃУ ТЕРМИНИТЕ ОД ПРВАТА И ВТОРАТА ДЕКАДА, ДА ИМА МИНИМУМ 10 ДЕНА (согласно  чл.45, од Правилникот за условите, критериумите,  правилата и постапката за запишување и  студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на УКИМ, бр.417, 29 јануари 2019).

СТУДЕНТИТЕ ВО ПРВАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, МОЖАТ ДА ПОЛАГААТ ИСПИТИ СЛУШАНИ ВО  ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ.2021/2022 ГОДИНА, КАКО И ПРЕДМЕТИ СЛУШАНИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ.2020/2021 ГОДИНА.

 СТУДЕНТИТЕ ЗА ДА МОЖАТ ДА ПРИЈАВАТ ИСПИТ, ТРЕБА ДА   УРЕДНО ДА ИМ Е ЗАПИШАН ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО  УЧ. 2021/2022 ГОДИНА.

НАПОМЕНА 1  начин на пријавување на испитите

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО ПРВАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧ.2021/2022 ГОДИНА, ВО  I-KNOW СИСТЕМОТ, ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД:

27.12.2021 ДО 14.01.2022 ГОДИНА

ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЌЕ ИМААТ САМО ОНИЕ СТУДЕНТИ КОИ УРЕДНО ЌЕ ГО ПРИЈАВАТ ИСПИТОТ.


05 ноември 2021

Соопштение за ноемвриска (дополнителна) испитна сесија за уч. 2021/2022 год.

Се известуваат студентите од Природно-матема­тичкиот факултет во Скопје, дека  ноемвриската  испитна сесија ќе се одвива во периодот од 22.11.2021 година до 03.12.2021 година.

Право за полагање имаат студентите кои:  уредно го имаат запишано зимскиот семестар во уч. 2021/2022 година и уредно им е заверен летниот семестар од уч.2020/2021 година.

Студентите во ноемвриската испитна сесија ќе може да пријават и  полагаат најмногу 2 (два) испита  од летниот семестар од учебната 2020/2021 година.

Задолжителното електронско пријавување на испитите во дополнителната сесија испитна сесија ќе се одвива од  05.11.2021  до 02.12.2021 г. преку електронскиот “i-know” систем.

Студентот  покрај електронското пријавување, на денот на испитот треба да носи со себе, индекс и пријава за испит (хартија) ако испитот се спроведува со физичко присуство.

Доколку испитот се спроведува „on line“/ електронски,  пријавата за испит (хартија), студентот, дополнително ќе ја достави во термин, кој ќе биде објавен од  предметниот наставник.

Термините ги објавуваат институтите, при факул­тетот.

05.11.2021 год.                                                                            од Деканатот


15 септември 2021

Втор уписен рок - 16 и 17.9.2021

Отворен е пристапот до платформата за електронско пријавување во вториот уписен рок, за студиските програми Етнологија и антропологија (прв, втор и трет циклус) и Менаџмент и заштита на културно наследство (прв циклус)

Следете го Упатството за пријавување


18 август 2021

Упатство за запишување на студии на Природно-математичкиот факултет во учебната 2021/22 година (прв уписен рок)

Симнете го и следете го деталното упатство за електронски упис. 


© 2023. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.