Соопштенија

01 јули 2020

КОНКУРС 2020/2021 ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ВТОР ЦИКЛУС - МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

Апликациите се поднесуваат во Архивата на Природно - математички факултет.


26 јуни 2020

КОНКУРС 2020/2021 ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

На студиите по етнологија и антропологија на Природно - математичкиот факултет во Скопје, за академската 2020/2021 година  може да се запишат:

30 редовни студенти;

35 вонредни студенти;

30 редовни студенти со кофинансирање.


19 мај 2020

Повик до студентите од Институтот за етнологија и антропологија за учество на Меѓународната студентска конференција на млади уметници и научници „СКУН“

13-14 октомври 2020, Технолошко-металуршки факултет, Скопје

Се повикуваат сите студенти на Институтот за етнологија и антропологија да земат активно учество на Меѓународната студентска конференција на младите уметници и научници СКУН, 13-14 октомври 2020 г. која ќе се одржи на Технолошкометалуршкиот факултет во Скопје.
СКУН е организирана од Факултетските студентски собранија на Природноматематичкиот факултет, Технолошко-металуршкиот факултет и Факултетот за ликовни уметности, а во соработка со Комисијата за наука на Универзитетското студентско собрание на УКИМ.
Студентите од сите циклуси на студии по етнологија и антропологија може да се пријават за учество со изработка на труд, како и од предлог-областите наведени во повикот.
Секој студент треба да има ментор-рецензент под чие раководство ќе го изработи трудот и истиот ќе биде одобрен за учество на СКУН.
Повеќе информации за поважни датуми на СКУН во официјалниот повик за трудови во делот за СКУН како документ 1, на линкот 
https://mailchi.mp/b09dcab6cea7/naucnikonferencii?fbclid=IwAR0yuwEYjZkg7SDC6RsnpZL1D4NPWL3sje8-qorjXU1FnRCeuoysB76zUU
Урнекот за изработка на трудовите може да се најде во делот за СКУН како документ 2, на истиот линк.
 
 
 
18.5.2020                                                                                 Факултетско студентско собрание
Скопје                                                                               на Природно-математички факултет, Скопје


07 мај 2020

Јавна одбрана на докторска дисертација на м-р Виктор Трајановски, асс. на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ од Скопје

НА 12 МАЈ 2020 ГОДИНА СО ПОЧЕТОК ВО 12 ЧАСОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ЈАВНАТА ОДБРАНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА СО НАСЛОВ „ЕТНОЛОШКО И АНТРОПОЛОШКО ПРОУЧУВАЊЕ НА ДЕРВИШКИОТ РЕД БЕКТАШИ ВО МАКЕДОНИЈА - ДОКТРИНА И ПРАКСА“ ОД КАНДИДАТОТ М-Р ВИКТОР ТРАЈАНОВСКИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА, ПМФ, УКИМ НА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКА ПЛАТФОРМА НА СЛЕДНАВА АДРЕСА:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a82e84c83931b42bfa8c9ee7a573cfdd7%40thread.tacv2/conversations?groupId=e28179a6-f48b-4525-be61-a500a49c8631&tenantId=e97c9cac-a220-4766-a75e-05b1c55deea5
Кодот на училницата е: p411doj


21 јануари 2020

Оглас

за едномесечно платено ангажирање на еден студент од ИЕА за работа во Архивот за етнолошки и антрополошки ресурси

Критериуми: студент на студиите по етнологија и антропологија на ИЕА во прв или во втор циклус;

Ангажман: 22 работни дена по 4 часа дневно (од 09 до 13 часот);

Надомест: 10.000 ден во нето износ.

Заинтересираните студенти да се пријават кај проф. д-р Љупчо Ристески или кај проф. д-р Даворин Трпески


20 септември 2019

Конкурс за втор циклус (магистерски студии) по етнологија и антропологија

Академска 2019 / 2020 година

Конкурсот е отворен до крај на октомври 2019 година. За подетални информации обратете се кај проф. д-р Мирјана Мирчевска, раководител на магистерските студии по етнологија и антропологија.


21 август 2019

ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ на 22.8.2019

Почитувани,

на 22. VIII 2019 год. (четврток), на градскиот плоштад „Македонија“ во Скопје, во периодот од 18 до 22 часот ќе се одржи манифестацијата Отворен ден на Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ во Скопје.

За таа цел, на плоштадот ќе бидат поставени две бини и 27 куќички. Настанот ќе биде збогатен со богата уметничка програма:

-          18,00 часот – програма на студентите на Факултетот за музичка уметност, проследена со видео презентација на единиците на УКИМ и со филмот подготвен по повод 70-годишнината на Универзитетот

-          19,00 часот - дефиле на учесниците на Меѓународниот студентски фолклорен фестивал и Етно - фестивал на солидарноста

-          20,00 часот – настап на фолклорните групи.

Сите заинтересирани ќе можат да добијат детални информации за студиите по етнологија и антропологија на Институтот за етнологија и антропологија. Исто така, во текот на целиот настан ќе биде овозможено on-line регистрирање на кандидатите заинтересирани за запишување  во I-know системот.

Повелете, посетете нѐ!

Со почит,

ИЕА


27 јуни 2019

Соопштение за априлска (дополнителна) испитна сесија за уч.2018/2019 год

Соопштение за априлска (дополнителна) испитна сесија за уч.2018/2019 год.

се известуваат студентите од Природно-матема­тичкиот факултет во Скопје, дека априлската испитна сесија ќе се одвива од  15.04.2019 година до 19.04.2019 г.

Право за полагање имаат:

1. студентите кои уредно го имаат запишано летниот семестар во уч. 2018/2019 година (запишано X, XII, XIV, XVI И XVIII семестар) и на кои им останале за презапишување пет испити и дипломска работа,

2. студентите кои уредно го имаат запишано летниот семестар во уч. 2018/2019 г. (запишано  II, IV, VI И VIII семестар), може да полаат само еден предмет од задолжителните предмети од зимскиот семестар во уч.2018/2019 г.

 Пријавувањето на испитите априлската испитна сесија ќе се одвива од  01.04.2019 година до 05.04.2019 г. За уредно пријавен испит, студентот треба:

 1. да поднесе,  пријава за испит во (хартија) и индекс на проверка (потпис од предметниот професор) на шалтерот за студентски прашања. * 

Студентите докажуваат дека ги реализирале академските обврски со потпис од предметниот наставник и уредно заверен зимски семестар од уч.2018/2019 година и уредно запишан летниот семестар во уч.2018/2019 г. Термините ги објавуваат институтите, при факул­тетот.

 

* задолжително  електронско пријавување, од 01.04.2019 до 05.04.2019 год. на испитите преку електронскиот “i-know” систем и електронско плаќање на 50,00 денари за административна такса, при што кодот задолжително треба да се впише во полето-таксени марки (упатството е објавено на веб страницата на ПМФ).  Термините ги објавуваат институтите, при факул­тетот.                    

симни документ


03 мај 2018

ОТВОРЕН ДЕН - ЗАПОЗНАЈТЕ ГО УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

На 5 мај (сабота) со почеток од 10:00 h, во кампусот на техничките факултети (ТМФ, ФЕИТ, ФИНКИ, МФС) ќе има одлична забава преку која ќе може да се запознаете со можностите кои ги нуди УКИМ. Бидете и вие дел од забавата на најголемиот и најдобриот универзитет во Македонија.

симни документ


09 јануари 2018

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 

С О О П Ш Т Е Н И Е  

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР И УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

            СЕ  ИЗВЕСТУВААТ РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ДЕКА ЗАВЕРУВАЊЕТО НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР И ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ.2017/2018 ГОДИНА ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД  22.01.2018 ДО 01.02.2018 ГОДИНА.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

 • ·ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ  НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР СО 50,00 ДЕН. АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА *
 • ·ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР СО 50,00 ДЕН. АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА *
 • ·ПОПОЛНЕТ И ПОТПИШАН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕКТС ЗА ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ, ОДНОСНО ЗА ОСВОЕНИ КРЕДИТИ И ЗА ПРИЈАВЕНИ ПРЕДМЕТИ КОИ ЌЕ ГИ СЛУШААТ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР (ОБРАЗЕЦОТ СЕ ПОПОЛНУВА ВО КООРДИНАЦИЈА СО КООРДИНАТОРОТ НА СООДВЕТНАТА СТУДИСКА ГРУПА-НАСОКА).
 • · УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНИ 200,00 ДЕН. ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ
 • · УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНИ 100,00 ДЕН. ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • · УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНИ 100,00 ДЕН.ЗА ТЕТРАТКИ
 • · УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНИ 100,00 ДЕН. ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА ПМФ,  (* САМО ЗА ОНИЕ СТУДЕНТИ, КОИ ШТО САКААТ ДА БИДАТ ЧЛЕНОВИ НА       СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА ПМФ)
 • ·УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА УПИС НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ. 2017/2018 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ВО ДРЖАВНА КВОТА.
  • · ИЗНОСОТ НА СУМАТА, ПРЕТСТАВУВА ЗБИР НА ВКУПНАТА СУМА ОД ЦЕНАТА НА КРЕДИТИ ПРИ ПРВО ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ И ВКУПНАТА ЦЕНА НА КРЕДИТИ ЗА ПРЕЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ (ДОКОЛКУ СТУДЕНТОТ ПРЕЗАПИШУВА ПРЕДМЕТИ), СОГЛАСНО ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЕКТС ОДОБРЕН ОД КООРДИНАТОРИТЕ ЗА ЕКТС. ЦЕНИТЕ НА КРЕДИТИ СЕ ОДРЕДЕНИ СОГЛАСНО СО ОДЛУКА НА ДЕКАНАТСКА УПРАВА БР. 02-3456/2 ОД 15.02.2010 ГОДИНА,

ИЛИ,

 • · УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНА РАТА ЗА РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ПОТПИШАН СО ФАКУЛТЕТОТ. ИЗНОСОТ НА СУМАТА, ПРЕТСТАВУВА ЗБИР НА ВКУПНАТА СУМА ОД ЦЕНАТА НА КРЕДИТИ ПРИ ПРВО ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ И ВКУПНАТА ЦЕНА НА КРЕДИТИ ЗА ПРЕЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ (ДОКОЛКУ СТУДЕНТОТ ПРЕЗАПИШУВА ПРЕДМЕТИ), СОГЛАСНО ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЕКТС ОДОБРЕН ОД КООРДИНАТОРИТЕ ЗА ЕКТС. ЦЕНИТЕ НА КРЕДИТИ СЕ ОДРЕДЕНИ СОГЛАСНО СО ОДЛУКА НА ДЕКАНАТСКА УПРАВА БР. 02-3456/2 ОД 15.02.2010 ГОДИНА.

 

СИТЕ УПЛАТИ СЕ ВРШАТ НА ОБРАЗЕЦ ПП50:

 

- назив и седиште на примач                                         ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                         НБРМ                           

- трансакциска сметка                                                   100000000063095

 - сметка на буџетски корисник на ПМФ                         1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                              723012 - 41 – 2

- цел на дознака                             ( упис на летен сем. во уч.2017/2018 г. студии по_____ )

НАПОМЕНА : 

ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО  ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ.2017/2018 ГОДИНА, ЌЕ СЕ ОДВИВА

ОД 09.01.2018 ДО 01.02.2018 ГОД., ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ СЕ ВОДАТ ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ “I-KNOW”, ЗАПИШАНИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО  1,3,5,7,9,11 и 13 СЕМЕСТАР (СТУДЕНТИТЕ ОД  15 СЕМЕСТАР, КАКО И СТУДЕНТИТЕ  ОД 13 СЕМЕСТАР НА СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА, НЕ ТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИ ДА ГО ЗАПИШУВААТ ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР).

 

*Електронскиот начинот на плаќање на административна такса е објавен на web страницата на ПМФ, www.pmf.ukim.edu.mk и на огласната табла.  Кодот кој студентите,  ќе го добијат во повратната порака, како  успешна електронска уплата на администратитвната такса преку СМС, студентите се должни да го впишат при електронското запишување на летниот семестар во i-know системот (во менито запишани семестри во полето таксени за летен ссеместар 2017/2018 година) во износ од  50,00 денари.

 

26.12.2017 ГОД.                                                                                                      ОД ДЕКАНАТОТ,


© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.