Антропологија на пол и род

Антропологија на пол и род

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 13 ноември 2019 во 11:00 Прв колоквиум
 • 22 јуни 2020 во 19:00 Oнлајн полагање на Мајкрософт тимс или Скајп на сите предмети кои ги предавам од летен/зимски семестар.
 • 03 февруари 2021 во 11:00 онлајн, Мајкрософт Тимс * се однесува на сите предмети
 • 18 јануари 2022 во 11:00 Сите предмети од зимски семестар. Усно, со физичко присуство, со почитување на протоколите. Ве молам за претходна најава по мејл.
 • 10 февруари 2022 во 11:00 Сите предмети од зимски семестар (втора декада). Усно, со физичко присуство, со почитување на протоколите. Ве молам за претходна најава по мејл.

  Материјали

© 2022. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.