Антропологија на пол и род

Антропологија на пол и род

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

  • 13 Ноември 2019 во 11:00 Прв колоквиум
  • 22 Јуни 2020 во 19:00 Oнлајн полагање на Мајкрософт тимс или Скајп на сите предмети кои ги предавам од летен/зимски семестар.

    Материјали

© 2020. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.