Социокултурна антропологија

Социокултурна антропологија

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 29 јануари 2020 во 10:00
 • 14 февруари 2020 во 10:00
 • 16 јуни 2020 во 18:00
 • 16 јуни 2020 во 18:00
 • 30 јуни 2020 во 18:00
 • 30 јуни 2020 во 18:00
 • 14 јули 2020 во 18:00
 • 25 август 2020 во 18:00
 • 15 септември 2020 во 18:00
 • 25 септември 2020 во 18:00
 • 26 јануари 2021 во 11:00 Microsoft Teams
 • 04 февруари 2021 во 11:00 Microsoft Teams
 • 15 јуни 2021 во 11:00 Кабинет бр.1 или слушална бр.18
 • 29 јуни 2021 во 11:00 Кабинет бр.1 или слушална бр.18
 • 26 август 2021 во 09:00 Кабинет бр.1 или простории на ИЕА
 • 16 септември 2021 во 09:00 Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.
 • 07 јуни 2022 во 10:00 Кабинет бр.1. Со физичко присуство.
 • 28 јуни 2022 во 10:00 Кабинет бр.1. Со физичко присуство.
 • 31 август 2022 во 10:00 Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или во простории на ИЕА.
 • 15 септември 2022 во 10:00 Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.
 • 31 јануари 2022 во 10:00 Кабинет 1 или просториите на ИЕА. Со физичко присуство.
 • 14 февруари 2023 во 11:00 Кабинет 1 или простории на ИЕА. Со физичко присуство.
 • 31 јануари 2023 во 11:00
 • 20 јуни 2023 во 09:00
 • 04 јули 2023 во 09:00
 • 31 август 2023 во 10:00
 • 15 септември 2023 во 10:00
 • 31 јануари 2024 во 10:00
 • 14 февруари 2024 во 10:00

  Материјали

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.