Социокултурна антропологија

Социокултурна антропологија

  Предметот е вклучен во следните насоки:

  Професор


  Следни испити од овој предмет:

 • 29 Јануари 2020 во 10:00
 • 14 Февруари 2020 во 10:00
 • 16 Јуни 2020 во 18:00
 • 16 Јуни 2020 во 18:00
 • 30 Јуни 2020 во 18:00
 • 30 Јуни 2020 во 18:00
 • 14 Јули 2020 во 18:00
 • 25 Август 2020 во 18:00
 • 15 Септември 2020 во 18:00
 • 25 Септември 2020 во 18:00
 • 26 Јануари 2021 во 11:00 Microsoft Teams
 • 04 Февруари 2021 во 11:00 Microsoft Teams
 • 15 Јуни 2021 во 11:00 Кабинет бр.1 или слушална бр.18
 • 29 Јуни 2021 во 11:00 Кабинет бр.1 или слушална бр.18
 • 26 Август 2021 во 09:00 Кабинет бр.1 или простории на ИЕА
 • 16 Септември 2021 во 09:00 Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

  Материјали

© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.