Социокултурна антропологија

Социокултурна антропологија

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 29 Јануари 2020 во 10:00
 • 14 Февруари 2020 во 10:00
 • 16 Јуни 2020 во 18:00
 • 16 Јуни 2020 во 18:00
 • 30 Јуни 2020 во 18:00
 • 30 Јуни 2020 во 18:00
 • 14 Јули 2020 во 18:00
 • 25 Август 2020 во 18:00
 • 15 Септември 2020 во 18:00
 • 25 Септември 2020 во 18:00

  Материјали

© 2020. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.