Етнологија и антропологија на Македонија I

Етнологија и антропологија на Македонија I

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

  • 09 февруари 2023 во 09:00 ИЕА - слушална 17.
  • 23 мај 2022 во 09:00 II колоквиум. ИЕА - слушална 17.

    Материјали

© 2023. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.