Етнологија и антропологија на Америка

Етнологија на Америка

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

  • 23 јануари 2024 во 09:00 ИЕА - слушална 17.
  • 06 февруари 2024 во 09:00 ИЕА - слушална 17.

    Материјали

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.