Етнологија на Азија

 Етнологија на Азија


  Следни испити од овој предмет:

 • 12 Јануари 2018 во 11:00
 • 26 Јануари 2018 во 11:00
 • 31 Август 2018 во 11:00
 • 18 Септември 2018 во 11:00
 • 03 Септември 2019 во 10:00
 • 24 Септември 2019 во 10:00
 • 17 Јануари 2020 во 10:00
 • 07 Февруари 2020 во 10:00
 • 16 Јуни 2020 во 18:00
 • 30 Јуни 2020 во 18:00
 • 14 Јули 2020 во 18:00
 • 25 Август 2020 во 18:00
 • 15 Септември 2020 во 18:00
 • 25 Септември 2020 во 18:00
 • 15 Јуни 2020 во 11:00
 • 29 Јуни 2020 во 11:00
 • 13 Јули 2020 во 11:00
 • 24 Август 2020 во 12:00
 • 07 Септември 2020 во 12:00
 • 21 Септември 2020 во 12:00
 • 25 Јануари 2021 во 11:00
 • 05 Февруари 2021 во 11:00
 • 26 Јануари 2021 во 11:00 Microsoft Teams
 • 04 Февруари 2021 во 11:00 Microsoft Teams
 • 14 Јуни 2021 во 11:00
 • 28 Јуни 2021 во 11:00
 • 15 Јуни 2021 во 11:00 Кабинет бр.1 или слушална бр.18.
 • 29 Јуни 2021 во 11:00 Кабинет бр.1 или слушална бр.18
 • 26 Август 2021 во 09:00 Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.
 • 16 Септември 2021 во 09:00 Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.
 • 30 Август 2021 во 11:00 Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.
 • 13 Септември 2021 во 11:00 Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

  Материјали

© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.