Етнологија на Азија

 Етнологија на Азија


  Следни испити од овој предмет:

 • 12 јануари 2018 во 11:00
 • 26 јануари 2018 во 11:00
 • 31 август 2018 во 11:00
 • 18 септември 2018 во 11:00
 • 03 септември 2019 во 10:00
 • 24 септември 2019 во 10:00
 • 17 јануари 2020 во 10:00
 • 07 февруари 2020 во 10:00
 • 16 јуни 2020 во 18:00
 • 30 јуни 2020 во 18:00
 • 14 јули 2020 во 18:00
 • 25 август 2020 во 18:00
 • 15 септември 2020 во 18:00
 • 25 септември 2020 во 18:00
 • 15 јуни 2020 во 11:00
 • 29 јуни 2020 во 11:00
 • 13 јули 2020 во 11:00
 • 24 август 2020 во 12:00
 • 07 септември 2020 во 12:00
 • 21 септември 2020 во 12:00
 • 25 јануари 2021 во 11:00
 • 05 февруари 2021 во 11:00
 • 26 јануари 2021 во 11:00 Microsoft Teams
 • 04 февруари 2021 во 11:00 Microsoft Teams
 • 14 јуни 2021 во 11:00
 • 28 јуни 2021 во 11:00
 • 15 јуни 2021 во 11:00 Кабинет бр.1 или слушална бр.18.
 • 29 јуни 2021 во 11:00 Кабинет бр.1 или слушална бр.18
 • 26 август 2021 во 09:00 Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.
 • 16 септември 2021 во 09:00 Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.
 • 30 август 2021 во 11:00 Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.
 • 13 септември 2021 во 11:00 Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.
 • 31 јануари 2022 во 10:00 Кабинет бр.1
 • 11 февруари 2022 во 10:00 Кабинет бр.1
 • 09 јуни 2022 во 11:00
 • 20 јуни 2022 во 11:00
 • 07 јуни 2022 во 10:00 Кабинет бр.1. Со физичко присуство.
 • 28 јуни 2022 во 10:00 Кабинет бр.1. Со физичко присуство.
 • 31 август 2022 во 10:00 Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.
 • 15 септември 2022 во 10:00 Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

  Материјали

© 2022. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.