Етнологија на Македонци - духовна култура

Етнологија на Македонци - духовна култура

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 25 Мај 2018 во 09:00
 • 15 Јуни 2018 во 09:00
 • 06 Септември 2018 во 09:00
 • 13 Јуни 2019 во 09:00
 • 05 Јули 2019 во 09:00
 • 10 Септември 2019 во 09:00
 • 27 Септември 2019 во 09:00
 • 12 Јуни 2020 во 10:00 Испитот ќе се одржи на далечина, со употреба на платформата Microsoft Teams. Секој од студентите, кандидати за испит ќе треба да се вклучи во својата училница.
 • 25 Септември 2020 во 10:00 Испитот ќе се одржи на далечина, со употреба на платформата Microsoft Teams. Секој од студентите, кандидати за испит ќе треба да се вклучи во својата училница.
 • 04 Септември 2020 во 10:00 Испитот ќе се одржи на далечина, со употреба на платформата Microsoft Teams. Секој од студентите, кандидати за испит ќе треба да се вклучи во својата училница.
 • 29 Јануари 2021 во 10:00 Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.
 • 05 Февруари 2021 во 10:00 Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.
 • 17 Јуни 2021 во 09:00
 • 25 Јуни 2021 во 09:00
 • 27 Август 2021 во 10:00
 • 17 Септември 2021 во 10:00

  Материјали

© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.