Антропологија на религијата

Антропологија на религијата

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 25 Мај 2018 во 09:00
 • 15 Февруари 2019 во 09:00 2 декада
 • 25 Јануари 2019 во 09:00 1 декада
 • 05 Јули 2019 во 09:00
 • 27 Септември 2019 во 09:00
 • 14 Февруари 2020 во 09:00
 • 28 Август 2020 во 10:00 Испитот ќе се одржи на далечина, со употреба на платформата Microsoft Teams. Секој од студентите, кандидати за испит ќе треба да се вклучи во својата училница.

  Материјали

© 2020. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.