Визуелна антропологија

 Визуелна антропологија

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 25 септември 2019 во 11:00 Сите испити
 • 24 август 2020 во 12:00 Сите предмети од зимски и летен семестар
 • 17 јуни 2022 во 10:00 Сите испити кај проф. Јакимовска.
 • 30 август 2022 во 10:00 Сите испити кај проф. Јакимовска, со физичко присуство и претходна најава.
 • 05 февруари 2024 во 12:00 Сите испити кај проф. Виктор Трајановски
 • 22 јануари 2024 во 12:00 Сите испити кај проф. Виктор Трајановски

  Материјали

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.