Визуелна антропологија

 Визуелна антропологија

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

  • 25 септември 2019 во 11:00 Сите испити
  • 24 август 2020 во 12:00 Сите предмети од зимски и летен семестар
  • 17 јуни 2022 во 10:00 Сите испити кај проф. Јакимовска.
  • 30 август 2022 во 10:00 Сите испити кај проф. Јакимовска, со физичко присуство и претходна најава.

    Материјали

© 2022. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.