Визуелна антропологија

 Визуелна антропологија

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

  • 25 Септември 2019 во 11:00 Сите испити
  • 24 Август 2020 во 12:00 Сите предмети од зимски и летен семестар

    Материјали

© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.