Етнолошки и антрополошки теории

Етнолошки и антрополошки теории

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 12 јануари 2018 во 11:00
 • 26 јануари 2018 во 11:00
 • 31 август 2018 во 11:00
 • 18 септември 2018 во 11:00
 • 03 септември 2019 во 10:00
 • 24 септември 2019 во 10:00
 • 17 јануари 2020 во 10:00
 • 07 февруари 2020 во 10:00
 • 16 јуни 2020 во 18:00 Терминот се однесува на предметот Етнолошки и антрополошки теории II од летниот семестар.
 • 30 јуни 2020 во 18:00 Терминот се однесува на предметот Етнолошки и антрополошки теории II од летниот семестар.
 • 14 јули 2020 во 18:00 Терминот се однесува на предметот Етнолошки и антрополошки теории II од летниот семестар.
 • 25 август 2020 во 18:00 Терминот се однесува на предметот Етнолошки и антрополошки теории II од летниот семестар.
 • 15 септември 2020 во 18:00 Терминот се однесува на предметот Етнолошки и антрополошки теории II од летниот семестар.
 • 25 септември 2020 во 18:00 Терминот се однесува на предметот Етнолошки и антрополошки теории II од летниот семестар.
 • 15 јуни 2020 во 11:00
 • 29 јуни 2020 во 11:00
 • 13 јули 2020 во 11:00
 • 24 август 2020 во 12:00
 • 07 септември 2020 во 12:00
 • 21 септември 2020 во 12:00
 • 25 јануари 2021 во 11:00
 • 05 февруари 2021 во 11:00
 • 26 јануари 2021 во 11:00 Терминот се однесува на предметот Етнолошки и антрополошки теории II.Microsoft Teams
 • 04 февруари 2021 во 11:00 Терминот се однесува на предметот ЕАТ II. Microsoft Teams
 • 14 јуни 2021 во 11:00
 • 28 јуни 2021 во 11:00
 • 15 јуни 2021 во 11:00 Се однесува на предметот Етнолошки и антрополошки теории II Кабинет бр.1 или слушална бр.18.
 • 29 јуни 2021 во 11:00 Се однесува на предметот Етнолошки и антрополошки теории II Кабинет бр.1 или слушална бр.18
 • 26 август 2021 во 09:00 Терминот се однесува на предметот ЕАТ2. Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.
 • 16 септември 2021 во 09:00 Терминот се однесува на предметот ЕАТ2. Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.
 • 30 август 2021 во 11:00 Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.
 • 13 септември 2021 во 11:00 Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.
 • 25 јануари 2022 во 11:00 Терминот се однесува на сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска. Студентите може да полагаат со физичко присуство или онлајн. Оние кои ќе одлучат да полагаат онлајн треба да се пријават најдоцна еден ден пред терминот.
 • 08 февруари 2022 во 11:00 Терминот се однесува на сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска. Студентите може да полагаат со физичко присуство или онлајн. Оние кои ќе одлучат да полагаат онлајн треба да се пријават најдоцна еден ден пред терминот.
 • 31 јануари 2021 во 10:00 Кабинет бр.1. Се однесува на предметот Етнолошки и антрополошки теории 2.
 • 31 јануари 2023 во 11:00 Кабинет1. Терминот важи за предметот ЕАТ2. Со физичко присуство.
 • 11 февруари 2022 во 10:00 Кабинет бр.1. Терминот важи за предметот ЕАТ2.
 • 09 јуни 2022 во 11:00
 • 20 јуни 2022 во 11:00
 • 07 јуни 2022 во 10:00 Терминот важи за ЕАТ2. Кабинет бр.1. Со физичко присуство.
 • 28 јуни 2022 во 10:00 Терминот важи за ЕАТ2. Кабинет бр.1. Со физичко присуство.
 • 30 август 2022 во 11:00 Сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска со физичко присуство во кабинет бр. 1 во 11 часот.
 • 16 септември 2022 во 11:00 Сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска со физичко присуство во кабинет бр. 1 во 11 часот.
 • 31 август 2022 во 10:00 Терминот се однесува на ЕАТ2. Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.
 • 15 септември 2022 во 10:00 Испитот ќе се одржи со физичко присуство во кабинет бр.1 или простории на ИЕА.
 • 14 февруари 2023 во 11:00 Терминот важи за предметот ЕАТ2. Кабинет 1 или простории на ИЕА. Со физичко присуство.
 • 20 јуни 2023 во 09:00 Терминот се однесува на предметот ЕАТII.
 • 04 јули 2023 во 09:00 Терминот се однесува на предметот ЕАТII.
 • 31 август 2023 во 10:00 Терминот важи за предметот ЕАТ2.
 • 15 септември 2023 во 10:00 Терминот важи за предметот ЕАТ2
 • 31 јануари 2024 во 10:00 Терминот важи за ЕАТ2
 • 14 февруари 2024 во 10:00 Терминот важи за ЕАТ2

  Материјали

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.