Антропологија на фолклор

Антропологија на фолклор

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 10 Септември 2019 во 11:00 Сите испити
 • 08 Јуни 2020 во 14:00 Oнлајн полагање на Мајкрософт тимс или Скајп на сите предмети кои ги предавам од летен/зимски семестар.
 • 07 Септември 2020 во 12:00 Сите испити од зимски и летен семестар
 • 08 Јуни 2021 во 11:00 Сите предмети кај проф. Јакимовска, со претходна најава на мејл (онлајн полагање)
 • 22 Јуни 2021 во 11:00 Сите предмети кај проф. Јакимовска, со претходна најава на мејл (онлајн полагање)
 • 02 Септември 2021 во 11:00 Сите испити кај проф. Илина Јакимовска на Мајкрософт Тимс (со претходна најава).
 • 16 Септември 2021 во 11:00 Сите испити кај проф. Илина Јакимовска, на Мајкрософт Тимс (со претходна најава).

  Материјали

© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.