Антропологија на фолклор

Антропологија на фолклор

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 10 септември 2019 во 11:00 Сите испити
 • 08 јуни 2020 во 14:00 Oнлајн полагање на Мајкрософт тимс или Скајп на сите предмети кои ги предавам од летен/зимски семестар.
 • 07 септември 2020 во 12:00 Сите испити од зимски и летен семестар
 • 08 јуни 2021 во 11:00 Сите предмети кај проф. Јакимовска, со претходна најава на мејл (онлајн полагање)
 • 22 јуни 2021 во 11:00 Сите предмети кај проф. Јакимовска, со претходна најава на мејл (онлајн полагање)
 • 02 септември 2021 во 11:00 Сите испити кај проф. Илина Јакимовска на Мајкрософт Тимс (со претходна најава).
 • 16 септември 2021 во 11:00 Сите испити кај проф. Илина Јакимовска, на Мајкрософт Тимс (со претходна најава).
 • 23 ноември 2021 во 11:00 Сите предмети од летен семестар. Физичко присуство, усно, со претходна најава.
 • 03 јуни 2022 во 10:00 Сите испити кај проф. Јакимовска, со физичко присуство. Ве молам за претходна најава по мејл.
 • 16 септември 2022 во 10:00 Сите испити кај проф. Јакимовска, со физичко присуство и претходна најава.
 • 06 јуни 2023 во 10:00 Сите испити кај проф. Јакимовска (плус внесување потписи и оценки од колоквиуми)
 • 29 август 2023 во 11:00 Сите испити кај проф. Јакимовска.

  Материјали

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.