Антропологија на фолклор

Антропологија на фолклор

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

  • 10 Септември 2019 во 11:00 Сите испити
  • 08 Јуни 2020 во 14:00 Oнлајн полагање на Мајкрософт тимс или Скајп на сите предмети кои ги предавам од летен/зимски семестар.
  • 07 Септември 2020 во 12:00 Сите испити од зимски и летен семестар

    Материјали

© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.