Историска антропологија

Историска антропологија

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 18 Ноември 2019 во 11:00 Прв колоквиум
 • 18 Декември 2019 во 11:00 Втор колоквиум од предметите Историска антропологија, Семиологија и Антропологија на пол и род
 • 27 Јануари 2020 во 11:00 Сите предмети, прва декада
 • 12 Февруари 2020 во 11:00 Сите предмети, втора декада
 • 25 Јуни 2020 во 19:00 Oнлајн полагање на Мајкрософт тимс или Скајп на сите предмети кои ги предавам од летен/зимски семестар.
 • 09 Јули 2020 во 19:00 Oнлајн полагање на Мајкрософт тимс или Скајп на сите предмети кои ги предавам од летен/зимски семестар.
 • 21 Септември 2020 во 12:00 Сите испити од зимски/летен семестар.

  Материјали

© 2020. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.