Историска антропологија

Историска антропологија

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 18 ноември 2019 во 11:00 Прв колоквиум
 • 18 декември 2019 во 11:00 Втор колоквиум од предметите Историска антропологија, Семиологија и Антропологија на пол и род
 • 27 јануари 2020 во 11:00 Сите предмети, прва декада
 • 12 февруари 2020 во 11:00 Сите предмети, втора декада
 • 25 јуни 2020 во 19:00 Oнлајн полагање на Мајкрософт тимс или Скајп на сите предмети кои ги предавам од летен/зимски семестар.
 • 09 јули 2020 во 19:00 Oнлајн полагање на Мајкрософт тимс или Скајп на сите предмети кои ги предавам од летен/зимски семестар.
 • 21 септември 2020 во 12:00 Сите испити од зимски/летен семестар.
 • 27 јануари 2021 во 11:00 онлајн, Мајкрософт Тимс * се однесува на сите предмети
 • 06 април 2021 во 10:00 Сите предмети, на Мајкрософт Тимс (со претходна најава на кандидатите)
 • 25 јануари 2023 во 10:00 Сите предмети кај проф. Јакимовска, како и внесување потписи и оценки од колоквиуми.
 • 24 јануари 2024 во 11:00 Сите испити кај проф. Јакимовска (+потписи и резултати од колоквиуми) Во случај на измена ќе следи навремено известување
 • 07 февруари 2024 во 11:00 Сите испити кај проф. Јакимовска (+потписи и оценки од колоквиуми)

  Материјали

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.