Етнологија на Африка

Етнологија на Африка

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 12 јануари 2018 во 11:00
 • 26 јануари 2018 во 11:00
 • 31 август 2018 во 11:00
 • 18 септември 2018 во 11:00
 • 03 септември 2019 во 10:00
 • 24 септември 2019 во 10:00
 • 17 јануари 2020 во 10:00
 • 07 февруари 2020 во 10:00
 • 15 јуни 2020 во 11:00
 • 29 јуни 2020 во 11:00
 • 13 јули 2020 во 11:00
 • 24 август 2020 во 12:00
 • 07 септември 2020 во 12:00
 • 21 септември 2020 во 12:00
 • 25 јануари 2021 во 11:00
 • 05 февруари 2021 во 11:00
 • 14 јуни 2021 во 11:00
 • 28 јуни 2021 во 11:00
 • 30 август 2021 во 11:00 Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.
 • 13 септември 2021 во 11:00 Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.
 • 09 јуни 2022 во 11:00
 • 20 јуни 2022 во 11:00

  Материјали

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.