Етнологија на Македонци - социјална култура

 Етнологија на Македонци - социјална култура

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

  • 11 јуни 2020 во 19:00 Oнлајн полагање на Мајкрософт тимс или Скајп на сите предмети кои ги предавам од летен/зимски семестар.
  • 06 јули 2020 во 19:00 Oнлајн полагање на Мајкрософт тимс или Скајп на сите предмети кои ги предавам од летен/зимски семестар.

    Материјали

© 2022. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.