Студии

Институтот за етнологија и антропологија организира:

  • додипломски студии (прв циклус) по етнологија и антропологија,
  • постдипломски студии (втор циклус) по етнологија и антропологија,
  • докторски студии (трет циклус) по етнологија и антропологија.

Детални информации за студиските програми може да се најдат во подменијата на делот „Студии“ (главно мени, горе).© 2018. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.