Етнологија на свет I

Етнологија на свет I

  Предметот е вклучен во следните насоки:

  Професор


  Следни испити од овој предмет:

 • 12 Јануари 2018 во 11:00
 • 26 Јануари 2018 во 11:00
 • 31 Август 2018 во 11:00
 • 18 Септември 2018 во 11:00
 • 03 Септември 2019 во 10:00
 • 24 Септември 2019 во 10:00
 • 17 Јануари 2020 во 10:00
 • 07 Февруари 2020 во 10:00
 • 15 Јуни 2020 во 11:00
 • 29 Јуни 2020 во 11:00
 • 13 Јули 2020 во 11:00
 • 24 Август 2020 во 12:00
 • 07 Септември 2020 во 12:00
 • 21 Септември 2020 во 12:00
 • 25 Јануари 2021 во 11:00
 • 05 Февруари 2021 во 11:00
 • 14 Јуни 2021 во 11:00
 • 28 Јуни 2021 во 11:00
 • 30 Август 2021 во 11:00
 • 13 Септември 2021 во 11:00

  Материјали

© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.