Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


17.09.2021  10:00

Етнологија на Македонци - духовна култура

Известување

16.09.2021  09:00

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот се однесува на предметот ЕАТ2. Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Економска антропологија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија на Азија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија на Кина

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

15.09.2021  09:00

Етнолошка музеологија

ИЕА - слушална 18.

Известување

Етнологија и антропологија на Америка

ИЕА - слушална 18.

Известување

15.09.2021  11:00

Етнографија и теренско истражување II

Онлајн

Известување

Етнографија и теренско истражување III

Онлајн

Известување

13.09.2021  11:00

Етнологија на свет I

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија на Азија

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија на Африка

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија на Австралија и Океанија

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија на Албанците во Македонија

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнолошки и антрополошки теории I

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија III

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

07.09.2021  09:00

Етнологија на Македонци - етнички процеси

ИЕА - слушална 18.

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија I

ИЕА - слушална 18.

Известување

01.09.2021  09:00

Етнолошка музеологија

ИЕА - слушална 18.

Известување

Етнологија и антропологија на Америка

ИЕА - слушална 18.

Известување

30.08.2021  11:00

Етнологија на свет I

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија на Азија

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија на Африка

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија на Австралија и Океанија

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија на Албанците во Македонија

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнолошки и антрополошки теории I

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија III

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

27.08.2021  10:00

Етнологија на Македонци - духовна култура

Известување

26.08.2021  09:00

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот се однесува на предметот ЕАТ2. Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА

Известување

Економска антропологија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА

Известување

Етнологија на Азија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија на Кина

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

25.08.2021  09:00

Етнологија на Македонци - етнички процеси

ИЕА - слушална 18.

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија I

ИЕА - слушална 18.

Известување

25.08.2021  11:00

Етнографија и теренско истражување II

Онлајн

Известување

Етнографија и теренско истражување III

Онлајн

Известување

29.06.2021  11:00

Етнолошки и антрополошки теории

Се однесува на предметот Етнолошки и антрополошки теории II Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Економска антропологија

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Етнологија на Азија

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Етнологија на Кина

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

28.06.2021  11:00

Етнологија на свет I

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Известување

Етнологија на Азија

Известување

Етнологија на Африка

Известување

Етнологија на Австралија и Океанија

Известување

Етнологија на Албанците во Македонија

Известување

Етнолошки и антрополошки теории I

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија III

Известување

25.06.2021  09:00

Етнологија на Македонци - духовна култура

Известување

17.06.2021  09:00

Етнологија на Македонци - духовна култура

Известување

15.06.2021  11:00

Етнолошки и антрополошки теории

Се однесува на предметот Етнолошки и антрополошки теории II Кабинет бр.1 или слушална бр.18.

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет бр.1 или слушална бр.18.

Известување

Економска антропологија

Кабинет бр.1 или слушална бр.18.

Известување

Етнологија на Азија

Кабинет бр.1 или слушална бр.18.

Известување

Етнологија на Кина

Кабинет бр.1 или слушална бр.18.

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет бр.1 или слушална бр.18.

Известување

14.06.2021  11:00

Етнологија на свет I

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Известување

Етнологија на Азија

Известување

Етнологија на Африка

Известување

Етнологија на Австралија и Океанија

Известување

Етнологија на Албанците во Македонија

Известување

Етнолошки и антрополошки теории I

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија III

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.